SM-J727V — Galaxy J7 Pop

 SM-J727V


North America

United States

US VZW
8.1.0