Wersja PDA: J500FNXXU1BSF1


Urządzenie Model Region Wersja SO Build Lista
zmian
Pobieranie