Wersja PDA: J530YDXS5BSG1


Urządzenie Model Region Wersja SO Build Lista
zmian
Pobieranie