Wersja PDA: T819XXU2BRF4


Urządzenie Model Region Wersja SO Build Lista
zmian
Pobieranie