อัพเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดของ Samsung #5


อุปกรณ์ แบบจำลอง ภูมิภาค เวอร์ชัน OS สร้าง รายการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด