SM-A530F - Samsung Galaxy A8


0
SM-A530F - Samsung Galaxy A8 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region BGL (Bulgaria)
Nougat 7.1.1

17183636

Multi CSC: BGL

16572992

Multi CSC: BGL

16572992

Multi CSC: BGL

16572992

Multi CSC: BGL

16371805

Multi CSC: BGL

16155285

Multi CSC: BGL

15784452

Multi CSC: BGL

15784452

Multi CSC: BGL

15784452

Multi CSC: BGL

15529922

Multi CSC: BGL

15082019

Multi CSC: BGL

15082019

Multi CSC: BGL

14673678

Multi CSC: BGL

14673678

Multi CSC: BGL

14483682

Multi CSC: BGL

14344870

Multi CSC: BGL

13824581

Multi CSC: BGL

13824581

Multi CSC: BGL

13244239

Multi CSC: BGL

13244239

Multi CSC: BGL