SM-G960F - Samsung Galaxy S9


0
SM-G960F - Samsung Galaxy S9 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region OPT (Portugal)
Oreo 8.0.0

17633310

Multi CSC: OPT

16947752

Multi CSC: OPT

16553818

Multi CSC: OPT

16381285

Multi CSC: OPT

15884408

Multi CSC: OPT

15540155

Multi CSC: OPT

15367606

Multi CSC: OPT

15076275

Multi CSC: OPT

14479316

Multi CSC: OPT

14049503

Multi CSC: OPT

13792060

Multi CSC: OPT

13602611

Multi CSC: OPT

13138374

Multi CSC: OPT

13138374

Multi CSC: OPT