SM-J500F - Samsung Galaxy J5


0
SM-J500F - Samsung Galaxy J5 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับ Region MRU (Mauritius)
Lollipop 5.1.1

10808387

Multi CSC: MRU

10808387

Multi CSC: MRU

8985726

Multi CSC: MRU

979692

Multi CSC: MRU

979692

Multi CSC: MRU

903237

Multi CSC: MRU

875670

Multi CSC: MRU

799206

Multi CSC: MRU

672792

Multi CSC: MRU