PDA sürümü: J250MUBS5ASH7


cihaz model bölge versiyon OS Yapı Değişim
Listesi
İndir